Bir Savaşın Tasviri Kafka

Hayal gücünün sınırları ulaşılmaz bir yazar olan Kafka, Bir Savaşın Tasviri kitabı ile hayal gücünde ürettiklerini yapıtlarına işlerken de oldukça sıradan, olağan şeylermiş havasında sunarak okuyucularını şaşkınlığa da uğratan bir eser kaleme almış.

Kendisine özgü üslubuyla ele aldığı ilk hikayesi olan Bir Savaşın Tasviri adlı eserinde de birbirinden kopuk görünen birkaç farklı hikaye bulunuyor.

Bir şiirle başlayan kitap üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm ve son bölümde Tanış ile olan olaylar üzerinden düşüncelerini aktarırken ikinci bölümde kısa hikayeciklerden oluşan ve çok farklı konuları işleyen yazılar bulunuyor.

“Ve giysiler içinde insanlar
Gezerler sallanarak çakıl yolda
Üzerlerinde gökyüzü kocaman
Uzaktaki tepelerden
Uzak tepelere”

Bir Savaşın Tasviri kitabının genelinde

Kafka’nın diğer eserlerinde de görüldüğü üzere yabancılık, yalnızlık duyguları işleniyor. İlk bölümde de bu yalnızlık duygusu Tanış ile aralarında geçen konuşmaların konusu oluyor. Bir kıza aşık bulunan Tanış ile dertleşiyor. Hayalî gezintilere çıkıyor. Tüm bunlar arasında yaşadığı şehrin ayrıntılı tasvirlerine yer veriyor.

Çin Seddi’nin inşasıyla ilgili bölümde bu seddin parça parça yapılışını anlatıyor. Sonrasında da böyle yapılmasının nedenlerini sıralayarak bunun gerekli olduğunu söylüyor. Parçaları birbiriyle bağlantılı olarak inşa edilen set Kuzeylilerden gelecek tehlikelerden korunmak için yapılmıştır. Yapımından elli yıl öncesinde ise Çin’de mimarlık, özellikle de duvarcılık bilimleri öncelikli bilimler arasında yer almıştır.

Yazar burada Kuzeyli tehlikesi uğruna yapılan setin amacındaki uygunsuzluğu eleştirir. Çünkü ona göre ortada böyle bir tehlike yoktur. Öte yandan bu seddin yapımı sırasında Çin’de bir birlik ve beraberlik havasının oluşması da takdire şayandır. İmparator, yönetim ve savaş eleştirisi de getiriyor yazar.

 

Share.

About Author

Leave A Reply